Tuet ja keikkatyö

Tuet ja keikkatyö

Keikkatyö on hyvä ja joustava vaihtoehto työllistymiseen ja ammattilaisen palkkaamiseen. Se on myös tämän päivän tapa työllistyä ja teettää työtä. Keikkatyötä tekevät tyypillisesti muun muassa opiskelijat, työttömät ja entistä useammin myös eläkeläiset. Keikkatyöstä saatu työkokemus voi edesauttaa työllistymistä pitempiin työsuhteisiin.

Työtön ja keikkatyö

Keikkatöiden tekemisessä tulee ottaa huomioon erilaisia asioita, jos nauttii taloudellista tukea. Jos työtön saa työttömyysetuutta, kaikki ansiotulot täytyy ilmoittaa Kelaan. Työtön voi ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että ansiot vaikuttavat työttömyysetuuteen.

Opiskelijan keikkatyö

Opiskelijoille taas on määritelty vuositulorajat, jotka riippuvat tukikuukausien määrästä. Opiskelija voi tienata 660 euroa jokaista kuukautta kohti, jolta on saanut opintorahaa tai asumislisää tai molempia. Opiskelija voi tienata 1 970 euroa jokaista kuukautta kohti, jolta ei ole saanut opintorahaa tai asumislisää tai kumpaakaan näistä.

Eläkeläinen ja keikkatyö

Eläkeläisenäkin voi tehdä töitä – ja kasvattaa samalla eläkettä. Jokainen ansaittu euro kasvattaa eläkettä silloinkin. Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeellä tehty työ kasvattaa tällä hetkellä uutta eläkettä 1,5 prosenttia palkasta, kunnes täyttää 68 vuotta. Jos eläkeläisenä harkitsee työntekoa, pitää varmistaa etukäteen, vaikuttaako työnteko jo ansaittuun eläkkeeseen. Jos tekee töitä vanhuuseläkkeen rinnalla, pitää muistaa, että olemassa olevan työsuhteen tulee päättyä ja solmia uusi työsopimus.

Eläketuloa verotetaan kuten palkkatuloa. Lopullisen veroprosentin ratkaisee se, kuinka paljon kalenterivuoden aikana kertyy eläketuloa ja palkkatuloa yhteensä – ja niihin liittyviä vähennyksiä. Kannattaa hankkia kaksi verokorttia: yksi eläketuloa ja toinen palkkatuloa varten, jotta maksaa koko ajan oikean määrän veroa sekä eläkkeestä että ansioista.

Työttömyysetuus osa-aikaisessa palkkatukityössä

Työntekijä, joka tekee osa-aikaista palkkatukityötä, voi olla oikeutettu soviteltuun työmarkkinatukeen tai peruspäivärahaan. Soviteltua työttömyysetuutta maksetaan, jos sovitellun etuuden muut edellytykset täyttyvät. Tällöin ansiotulot sovitetaan yhteen peruspäivärahan tai työmarkkinatuen kanssa.

Työtulon vaikutus ansiopäivärahaan

Osittain työllistyneelle maksetaan ansiopäiväraha soviteltuna. Tämä tarkoittaa sitä, että täydestä ansiopäivärahasta vähennetään puolet siitä työtulosta, joka ylittää kuukausittaisen erikseen määritellyn suojaosan.

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa osa-aikatyön, enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ja lomautuksen ajalta, jos työtä tehdään enintään 80 % alan enimmäistyöajasta. Lomautetun työntekijän työaikaa tarkastellaan kalenteriviikoittain. Jos henkilö tekee osa-aikatyötä tai enintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä, työaikaa tarkastellaan joko neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksolla.

Tarkempia tietoja tulojen vaikutuksesta tukiisi löydät ammattiliittosi ja Kelan sivuilta. www.kela.fi sekä osoitteesta www.ilmarinen.fi.

Ota yhteyttä

Soita meille tai lähetä sähköposti ja kerro suunnitelmistasi.
Autamme sinua löytämään tarpeisiisi parhaan ratkaisun.

Pekka Salminen

Pekka Salminen

  • Palvelut yrityksille
  • 020 7669 435
  • pekka.salminen@tempro.fi

Lataa Malli-CV tietopankistamme!