Ajankohtaista työlainsäädännöstä

20.3.2017

Tänä vuonna työlainsäädäntöön tulee useita hallitusohjelmaan ja kilpailukykysopimukseen perustuvia muutoksia, joista suurin osa astui voimaan jo 1.1.2017.

Tässä lista muutoksista:

  • koeajan pidentyminen neljästä kuuteen kuukauteen
  • takaisinottovelvoitteen keston lyhentyminen neljään kuukauteen (Jos työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti yli 12 kuukautta, velvoitteen pituus on kuusi kuukautta.)
  • määräaikaisen työsopimuksen tekeminen pitkäaikaistyöttömän kanssa: jos pitkäaikaistyötön on ollut yhtäjaksoisesti työtön työnhakija yli 12 kuukautta, määräaikaiselle työsopimukselle ei tarvita perustetta
  • työnantajan sivukulut: Kilpailukykysopimuksen perusteella työantajan sivukuluja alennetaan vuonna 2017. Muutoksia sovelletaan vuodelta 2017 maksettaviin palkkoihin. Muutokset koskevat työnantajan työeläkemaksua, työttömyysvakuutusmaksua ja työnantajan sosiaaliturvamaksua
  • muutosturvan laajentuminen: työnantajalla on velvollisuus tarjota tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä irtisanotulle työntekijälle työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta, kun työntekijällä on ollut vähintään viiden vuoden yhtäjaksoinen työsuhde
  • työterveyshuollon laajentuminen: työnantajalla on velvollisuus järjestää työntekijälle työterveydenhuolto kuudeksi kuukaudeksi työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien, kun työntekijällä on ollut vähintään viiden vuoden yhtäjaksoinen työsuhde

Ota yhteyttä

Soita meille tai lähetä sähköposti ja kerro suunnitelmistasi.
Autamme sinua löytämään tarpeisiisi parhaan ratkaisun.

Timo Nurmi

Timo Nurmi

  • HR-koordinaattori
  • 020 7669 446
  • timo.nurmi@tempro.fi

Lataa Malli-CV tietopankistamme!