Ajankohtaista työlainsäädännöstä

20.3.2017

Tänä vuonna työlainsäädäntöön tulee useita hallitusohjelmaan ja kilpailukykysopimukseen perustuvia muutoksia, joista suurin osa astui voimaan jo 1.1.2017.

Tässä lista muutoksista:

  • koeajan pidentyminen neljästä kuuteen kuukauteen
  • takaisinottovelvoitteen keston lyhentyminen neljään kuukauteen (Jos työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti yli 12 kuukautta, velvoitteen pituus on kuusi kuukautta.)
  • määräaikaisen työsopimuksen tekeminen pitkäaikaistyöttömän kanssa: jos pitkäaikaistyötön on ollut yhtäjaksoisesti työtön työnhakija yli 12 kuukautta, määräaikaiselle työsopimukselle ei tarvita perustetta
  • työnantajan sivukulut: Kilpailukykysopimuksen perusteella työantajan sivukuluja alennetaan vuonna 2017. Muutoksia sovelletaan vuodelta 2017 maksettaviin palkkoihin. Muutokset koskevat työnantajan työeläkemaksua, työttömyysvakuutusmaksua ja työnantajan sosiaaliturvamaksua
  • muutosturvan laajentuminen: työnantajalla on velvollisuus tarjota tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä irtisanotulle työntekijälle työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta, kun työntekijällä on ollut vähintään viiden vuoden yhtäjaksoinen työsuhde
  • työterveyshuollon laajentuminen: työnantajalla on velvollisuus järjestää työntekijälle työterveydenhuolto kuudeksi kuukaudeksi työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien, kun työntekijällä on ollut vähintään viiden vuoden yhtäjaksoinen työsuhde

Lataa Malli-CV tietopankistamme!